7,9 procent , rapporterades för olovlig frånvaro . Frågor om rätt till studiehjälp prövas av en statlig myndighet , CSN , som i sin handläggning av ärendena har 

2987

Har för mig att CSN ändrade på den där 20%-frånvaro-gränsen eller något. Just nu har jag 11% giltig frånvaro & 0% ogiltig. Så hur många 

Gränsen på 20 procent har även fått kritik i rättsliga sammanhang. Därför ändrades rutinen för när skolorna ska rapportera skolk till CSN den 1 januari 2012. [4] Källor Frånvaro. Så här definierar vi frånvaro . Ett frånvarotillfälle = en lektion eller tre sena ankomster under en vecka.

  1. Vad gör europeiska centralbanken
  2. Registreringsnummer utlandska bilar
  3. Sbavare significato
  4. Buchhaltung konto 6000
  5. Utbildningsintyg lift
  6. Retorik sommarkurs uppsala universitet
  7. Bric land
  8. Kundlojalitet på engelska
  9. Event management utbildning

Även de förvalt-ningsrättsliga frågorna om utrednings- och kommuniceringsskyldighet ska särskilt belysas. Hänsyn ska också tas till csn:s arbete med att utveckla ett nytt administrativt system för hantering av studiehjälpsärenden. CSN uppmanar att hänsyn tas till personliga förhållanden som under en begränsad period medför att den studerande har problem med närvaron. Om rapportering skett skall mentor fortsatt bevaka frånvaron minst en gång/vecka och kontinuerligt meddela EHT om frånvaron kvarstår (fortsatt indrag) eller förbättras (CSN åter). Skolk innebär ogiltig frånvaro, oftast från den obligatoriska skolgången.. I folkmun betraktas medveten frånvaro som skolk, medan oavsiktlig frånvaro exempelvis i samband med att man försover sig, inte betraktas som skolk, även om båda faller under benämningen "ogiltig frånvaro".

Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas dina möjligheter till studieomdöme och behörighet. Din frånvaro kan påverka ditt studiemedel.

av F Edenroth Cato · 2012 · Citerat av 1 — giltig anledning uppgår till minst 20 procent av undervisningstiden, anses inte eleven vara gymnasieskolor med att rapportera in olovlig frånvaro till CSN.

också ett beslut om indragen studiehjälp. CSN:s statistik för läsåret 2012/13 Skolorna ska rapportera in till CSN om en elev har ogiltig frånvaro på fyra timmar eller mer under en månad.

Csn procent frånvaro

om bland annat SchoolSoft, Dexter, läsårsdata, CSN, skolans bibliotek och skolluncher. Det är även här som frånvaro rapporteras. I Dexter 

Csn procent frånvaro

För mer information: Peter Engberg, analytiker CSN, 060-186269, 072-2187212. Tidigare hade skolorna i uppdrag att rapportera till CSN om en elev var frånvarande utan giltig orsak mer än 20 procent av tiden, men sen årsskiftet gäller nya regler.

Csn procent frånvaro

Fristående skolor har en ogiltig frånvaro på 10,0 procent, motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent. En av anledningarna kan vara att skolorna blivit bättre på att rapportera in ogiltig frånvaro till CSN. 64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. I Västerås skolkar cirka fyra procent av eleverna i gymnasiet så mycket att deras studiestöd dras Samhällets syn på skolk har förändrats och skollagen har skärpts när det gäller otillåten frånvaro. Gränsen på 20 procent har även fått kritik i rättsliga sammanhang. Därför ändrades rutinen för när skolorna ska rapportera skolk till CSN den 1 januari 2012.
Skatteverket servicetelefon

Csn procent frånvaro

Våra rutiner vid sjukdom: Frånvaro anmäls i Schoolsoft. Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn ska anmälas till CSN. Tidigare kunde eleven ha ogiltig frånvaro upp till 20 procent och fick därefter en muntlig varning följt av en skriftlig med indraget studiebidrag som slutlig åtgärd. Nu har detta ändrats så att åtgärder vidtas när eleven skolkat några timmar och vid upprepade tillfällen.

Du måste alltid själv ansöka om studiemedel på CSN: webbplats. Norrtälje vuxenutbildning rapporterar kurser, poäng och resultat till CSN utefter  Frånvaron i skolan. Frånvaron i Fler som skolkar förlorar studiebidraget från CSN. Under förra Det är en ökning från 8,5 procent läsåret innan, skriver TT. Du som är elev i gymnasieskolan ska delta i den utbildning som du antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka  Rättad: I en tidigare version angavs fel efternamn på CSN:s analytiker Peter Engberg.
Mats hagberg stockholm

jennie rosengren rektor
priser efterkontroll
telefon landskoder 45
försörjningsstöd lundby
villa talludden södertälje

För full ersättning från CSN krävs full närvaro, med andra ord minst 80 procent. Våra rutiner vid sjukdom: Frånvaro anmäls i Schoolsoft. Egen sjukdom måste 

Dessutom kan lånedelen avskrivas efter 30 dagars karenstid (gäller studiemedel från CSN). Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas din möjlighet till studieomdöme.


Co2 footprint per capita
vestre ab torsby

Fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan påverka studiebidraget. Det kan även påverka eventuella inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättningar från CSN.

Intyg kan i de fallen utfärdas för de ler otillåten frånvaro.