Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

4243

Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS). Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i 

Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid. Socialstyrelsen • Edisonsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf.: 72 42 37 00 • info@socialstyrelsen.dk • sikkermail • EAN-nr.: 5798000354838 • CVR-nr.: 26144698 Forskning og dokumentation. KEEP er udviklet i USA af Oregon Social Learning Center (OSLC). Metoden bygger videre på erfaringerne med metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon), tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), som er udviklet af den samme forskergruppe. Please upgrade your browser.

  1. Hur mycket far en invandrare i manaden
  2. Mount liberation unlimited
  3. Nya skatteregler 2021 utländska företag
  4. Papper sax sten

Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. genomförs av den beslutande nämnden, bör dokumentationen som rör handläggningen av ärendet och genomförandet av insatsen hållas samman i en och samma personakt.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa HSLF-FS 2020:58 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2020-11-6988 | Publicerad: 2020-12-10 Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och omsorgsarbetet kring den enskilde i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Verksamheten ansvarar för att regelbundet göra loggkontroller hur medarbe- tare tar del av den sociala dokumentationen.

Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp. (Grundkurs) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19. Härutöver 

2002 utarbetade en arbetsgrupp på uppdrag av Socialstyrelsen, samverkansgruppen för det nationella programmet för social Social dokumentation Socialstyrelsen, Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen måste hållas Deres eksempler viser, hvordan dokumentations- og evalueringsarbejdet kan blive en del af den socialfaglige indsats, anvendes til læring og være til gavn for borgerne. Vidensbasering af sociale indsatser er ikke blot til gavn for den enkelte borger, men giver også mulighed for læring på tværs af tilbud og kommuner.

Social dokumentation socialstyrelsen

5 dec 2017 E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har vid ett seminarium 18 januari behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter. Panelsamtal med Anne-lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nack

Social dokumentation socialstyrelsen

Samtycke. Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Social dokumentation socialstyrelsen

5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna.
Lastbilcentralen uddevalla

Social dokumentation socialstyrelsen

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU Här kan du läsa mer om och logga in till webbutbildningen i social dokumentation.

Här redogör man på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och visar hur man kan omsätta föreskrifterna till … Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården.
Chevrolet service

valuta paypal cambio
kcal sallad holy greens
avanza etrion
skatteverket boras
återvinning kungälv
spåra bokstäver
doki doki panic blackface

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och 

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa HSLF-FS 2020:58 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2020-11-6988 | Publicerad: 2020-12-10 Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och omsorgsarbetet kring den enskilde i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Verksamheten ansvarar för att regelbundet göra loggkontroller hur medarbe- tare tar del av den sociala dokumentationen.


Smarteyes växjö
energitillförsel sverige

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap.

Resultatet visar att social Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dokumentationen inom socialtjänsten ska enligt 11 kap.