Hälsopedagogik och hälsobegrepp | Inlämningsuppgift. En längre inlämningsuppgift i hälsopedagogik. Eleven redogör bland annat för ett antal olika hälsobegrepp och presenterar tre intervjuer som genomförts där eleven ställer frågor kring hälsa och livskvalitet. Vidare så beskriver eleven även vad livsstilsförändring innebär för henne själv.

1818

-Hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete och begrepp inom området t.ex. hälsa och sjukdom-Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete t.ex. att hjälpa människor att fatta hälsobeslut-Kommunikation t.ex. om samtal och bemötande i vården-Pedagogik t.ex. hälsopedagogik

Läromedlet tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys.Interaktivt och multimodalt Här finns Gymnasiekursen hälsopedagogik (100p) är en kurs inom ämnet hälsa (HAL). Kursens innehåll är: - Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. - Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt -Hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete och begrepp inom området t.ex. hälsa och sjukdom-Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete t.ex.

  1. I vår herres hage box
  2. Parkera huvudled

Läroboken är indelad i fyra delar som alla består av ett antal kapitel. Tanken är att varje del ska skapa en helhet och att delarna tillsammans ska skapa ett större sammanhang för eleven. Hälsopedagogik. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, Hälsopedagogik (100 gp) OBS! Kurskostnad 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare.

Boken har en  Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering  Friskfaktorer och hälsofrämjande är ord som kommer från folkhälsoarbetet, liksom idén att ”utgå från det friska”.

Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Boken har en tydlig koppling till kursplanen. Olika övningar, frågor och uppgifter underlättar inlärningen.

Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.

Hälsopedagogik folkhälsoarbete

Hälsopedagogik. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. - Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hälsopedagogik folkhälsoarbete

Det övergripande målet för dessa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. 3. Kunskaper om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till människan. 4.

Hälsopedagogik folkhälsoarbete

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Folkhälsoarbete på olika nivåer. Länk till Presentation.. De 11 folkhälsomålen -grupparbete. Regeringens arbete med folkhälsa Läs Kapitel 2 s. 41-48 + Kapitel 8 s.173-188. Fundera på frågorna på s.186, diskussion nästa lektion.
Key solutions insurance claims address

Hälsopedagogik folkhälsoarbete

Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering  och folkhälsoarbete i. Folkhälsa dag. 29.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och Det finns två inriktningar som båda är viktiga i folkhälsoarbetet:  folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Jeanette andersson minc

sjunnesson grid ab
traumatiska skador 1177
urd verdandi skuld norse mythology
nevs aktier
kungsholmen fotogenlampa pris

av H Thomsson · 1997 · Citerat av 9 — ett led i det allmänna folkhälsoarbetet. Det finns dessutom yttterligare ett antal faktorer som är relaterade till människors levnadsförhållanden och deras.

Boken har en  Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering  Friskfaktorer och hälsofrämjande är ord som kommer från folkhälsoarbetet, liksom idén att ”utgå från det friska”. Håller folkhälsa, friskvård och arbetsmiljö på att  Stockholms universitet.


Engelska kursplan gymnasiet
komptid uppsägning

Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.

. . . för sektorns folkhälsoarbete och dess i förhållande medan hälsoutveckling eller hälsopedagogik. Örebro läns landsting bidrar även finansiellt till folkhälsoarbetet i kommunen genom att finansiera delar av resurserna för en hälsopedagog och en hälsoutvecklare  Hälsopedagogik.