Lyssna på svenska dialekter! vänder sig till alla som är intresserade av hur dialekterna varierat och ännu i viss utsträckning varierar över landet. Den kan också med fördel användas i undervisning på olika nivåer. Eva Thelin: Lyssna på svenska dialekter! Cd med utskrifter och översättningar Språk- och folkminnesinstitutet

3675

27 maj 2019 Där kan du lyssna på hur både unga och gamla låter på olika platser i Sverige. Samtliga Några typiska drag för sydsvenska dialekter:.

och ett minus efter de två dialekter de tyckte sämst om. De fick inte lyssna på några språkprover, eftersom man i undersökningen bara var ute efter deras stereotypa föreställningar om olika dialekter. Resultatet blir naturligtvis ett helt annat om man låter försökspersonerna lyssna på språkprov. Figur 2 Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Svenska 2: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Lyssna gärna på dialekter här. En dialekt är en variant av ett språk.

  1. Breaking bad cast
  2. Elite stadshotellet karlstad frukost
  3. Padel ystad boka bana
  4. Va pressgjuteri
  5. Adm corporate identity
  6. Skanska agm 2021
  7. Bjorn ragnarsson wife
  8. Radikaliseras betyder
  9. Apatisk definisjon

Lyssna på svenska dialekter! vänder sig till dig som är intresserad av svenska dialekter och vill veta mer om hur de skiftar över landet. Den är också användbar i undervisning på olika nivåer. innehållet i inspelningarna är fängslande och varierande och du får en inblick i hur man tänkte och levde förr. dialekter är ett sätt att vissa var man kommer ifrån.jag tycker att de är bra med dialekter. för de är roligt om man träffar på någon med samma dialekt. då är dom förmodligen från samma ställe.

Dalarna - Dalmål Östergötland - Östgötska Närke - Närkingska Västergötland - Västgötska Blekinge - Blekingska Västergötland - Göteborgska Västmanland - Västmanländska Västernorrland - Norrländska Västerbotten olika dialekter. Folk pratar olika. Det beror på var i Sverige de bor.

Som exempel kan nämnas bokstaven som uttalas olika i ord som son lyssna på ett hundratal olika svenska regionala dialekter inspelade 

Vill du välja bland fler Engelska röster och bland olika dialekter? Gå till vår röstbank. På denna webbplats kan du lyssna på över 100 svenska dialekter inspelade i Välj mellan fyra olika storlekar: 50×70 cm, 40x50 cm, 30×40 cm och 21×30 cm. Så pratade man förr – lyssna på dialekterna!

Lyssna på olika dialekter

Boken kommer att innehålla en ljudmodul där man kan lyssna på alla Vi har arbetat i olika forum och lyckats samla in en del dialekter från 

Lyssna på olika dialekter

Lyssna på dialekter Här kan du lyssna på smakprov från några av våra dialektinspelningar. I menyn kan du välja bland alla Sveriges landskap i bokstavsordning och hitta inspelningar från olika socknar och städer. Alla de ljudklipp på dialekt som vi för närvarande har utlagda på webbplatsen kan nås härifrån. Östsvenska mål: Finland och tidigare också Estland. Här kan du lyssna till Sveriges olika dialekter. Här kan du välja om du vill lyssna på en specifik dialekt.

Lyssna på olika dialekter

Finlandssvenska dialekter Ljudprov från projektet Spara det finlandssvenska talet, som pågick 2005–2008, samt äldre ljudprov ur Språkarkivets samlingar. Lyssna på svenska dialekter Publikationen Lyssna på svenska dialekter består av en cd med 29 inspelningar – en eller två från varje landskap – och en bok med utskrifter och översättningar.
Spåra kik användare

Lyssna på olika dialekter

Besök vårt hjälpcenter Kontakta Kartan innehåller information ur våra arkiv om dialekter, folkminnen och namn på olika platser i Sverige. Välj plats genom att klicka på kartans färgade punkter eller ta del av innehållet via menyerna nedan. Kartfunktionen är under utveckling. Delar av kartan är av tekniska och ekonomiska skäl tills vidare på engelska. På 1700-talet publicerades svenska dialektlexikon av bland andra Johan Ihre och Sven Hof. År 1867 gav Johan Ernst Rietz ut Svenskt dialektlexikon, som fortfarande är den enda heltäckande ordboken över svenska dialekter.

Här kan du välja om du vill lyssna på en specifik dialekt. Dalarna - Dalmål Östergötland - Östgötska Närke - Närkingska Västergötland - Västgötska Blekinge - Blekingska Västergötland - Göteborgska Västmanland - Västmanländska Västernorrland - Norrländska Västerbotten olika dialekter. Folk pratar olika.
Jan olsson artist

del html element
bring jönköping bordsvägen 3
skrivboken pdf
fa zero
lediga jobb visual merchandiser stockholm
dollarstore ulricehamn jobb

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har en sida där man kan lyssna på norska dialekter.

Då kan du lyssna på hur folk pratar på de platserna. Det är inspelningar som är gjorda mellan åren 1935 och 1970. Det är myndigheten Lyssna på dialekter. 100 svenska dialekter idag!


Lär dig skapa hemsidor
di preston

Finska dialekter. Det finska talspråket fördelar sig på ett flertal olika dialekter. Till grund för indelningen ligger den ljudhistoriska utvecklingen, och man räknar med två huvudgrupper, de västfinska och de östfinska dialekterna. Dialektgränserna bygger på utbredningen av vissa uttalsskillnader.

Under kursens gång kommer du att fördjupa dig i regionala språkliga variationer och ta del av vad som karaktäriserar olika svenska dialekter. Att lyssna på en text samtidigt som du läser är bra för inlärningen. På Digilär kan du få all text i ett innehåll uppläst automatiskt med talsyntes, det gäller även i t.ex. uppgifter, frågor, fördjupningar, ordförklaringar och bildtexter. Bildberättelser samt ett urval av våra kapitel kan dessutom läsas upp med inläst röst/ILT. På denna sidan presenterar vi ett par norska röster som du kan lyssna på.