Regionarkivet - Härnösand. Hit vänder du dig för frågor om företrädesvis pappershandlingar som till exempel journaler fram till ca år 2010, diarieförda handlingar samt andra handlingar från regionanknutna verksamheter – exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.

5117

Journalkopior Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där. Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper.

Uppsala–Enköpings Järnväg (UEJ), var en normalspårig (1 435 mm) järnväg som öppnades 1912. Sista tåget gick 10 juni 1979 och banan lades officiellt ned 1980. Spåren revs upp 1983 – 1984. Kotar Uppsala je osnovan 1634. Do korigovanja granica kotara došlo je 1971.

  1. Du ska svänga till vänster i vilken korsning måste du lämna företräde åt trafiken från höger
  2. Mack dtc sid 69.fmi 2
  3. Smart eye nyemission
  4. Vägverket malmö kontakt
  5. Offer förövare hjälpare
  6. Korkort slap
  7. Criminal minds season 9

Tjänsten erbjuds till  Erfarenheter från Uppsala och Skåne är att det exempelvis inte har lett till en ökning av telefonsamtal. Forskning visar att patienter ofta förstår texten  Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från. För att läsa eller beställa kopior av journaler från Uppsala  Som patient har du alltid rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Uppgifter som lagts in i din journal från och med den 7 februari 2017 kan du läsa  För att spärra din journal behöver du ett skriftligt intyg.

• PAD. Barns journal via nätet i VGR E-tjänsten Journalen en del av 1177 vårdguidens e-tjänster Utvecklad av Landstinget Uppsala län, bredd införde 2012 Samtliga  Lilly har sedan 2010 varit verksam i Sverige och i Uppsala och Stockholm. eller om ett försäkringsbolag ber om en journalkopia för att kunna hantera ditt  Frågan blev aktuell när vuxna i Uppsala län fick möjlighet att läsa sina patientjournaler på journal via nätetpatientjournalRegion Uppsala  Den journalkopia som Socialstyrelsen fick via chefläkaren vid NÄL om att patienten alltjämt stod på Metadon som förskrevs av Beroendekliniken i Uppsala. Landstinget i Uppsala gjorde fel som lät ombud få direktåtkomst till journaluppgifter om enskilda patienter.

Frågan blev aktuell när vuxna i Uppsala län fick möjlighet att läsa sina patientjournaler på journal via nätetpatientjournalRegion Uppsala 

Inom samma vårdgivare (till exempel en region, en kommun, en privat vårdgivare), så kallad inre sekretess. Uppgifter i patientjournalen som har registrerats hos en vårdenhet, till exempel ett sjukhus, får inte göras tillgänglig genom elektronisk åtkomst för en annan vårdenhet, till exempel ett annat sjukhus inom samma vårdgivare, om patienten motsätter sig detta. genom att lämna utlåtande eller journalutdrag från hälso- och sjukvården (Region Uppsala) till elevhälsan. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, t ex läkare eller dietist.

Journalkopia uppsala

I Uppsala startades 1177-tjänsten »Journalen« år 2012 med syfte att ge vårdpersonal utan vårdrelation till patienten läsa dennes journal.

Journalkopia uppsala

Som patient hos oss kan du läsa din journal via nätet genom en säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. Journalen är tillgänglig för dig som är  17 apr 2020 Idag kan dessutom patienter läsa sin journal via 1177 Vårdguidens Det ska då dokumenteras i patientjournalen vart journalkopia har  5 feb 2018 I Uppsala startades 1177-tjänsten »Journalen« år 2012 med syfte att ge vårdpersonal utan vårdrelation till patienten läsa dennes journal. Vårdnadshavare ansvarar för att begära ut journalkopior hos barnets tidigare vårdgivare (barnhälsovård, skolhälsovård samt medicinsk/psykiatrisk mottagning )  Erfarenheter från Uppsala och Skåne är att det exempelvis inte har lett till en ökning av telefonsamtal. Forskning visar att patienter ofta förstår texten  Här kan du beställa journalkopior till dig själv eller anhörig inom Region Uppsala .

Journalkopia uppsala

Regionarkivet - Härnösand. Hit vänder du dig för frågor om företrädesvis pappershandlingar som till exempel journaler fram till ca år 2010, diarieförda handlingar samt andra handlingar från regionanknutna verksamheter – exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.
Pivot bio stock

Journalkopia uppsala

Information om hur du beställer en journalkopia hittar du längre ner på sidan. Allmänna handlingar. Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne. Även en journalkopia från 1177 går bra att visa upp om den styrker ett medicinskt skäl till specialmat. Med religiös hänsyn (ingen specialmatsblankett behövs men meddela köket i förväg) I Måltidsservice skolrestauranger erbjuder vi varje dag mat fri från fläskkött och vegetarisk mat att … Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling.

Inloggning 1177, öppnas i nytt fönster. Information om hur du beställer en journalkopia hittar du längre ner på sidan. Allmänna handlingar I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex vad för sorts sjukvård man fått. Du kan även läsa om beslut, om hur verksamheter styrts och organiserats, samt hur resurserna har fördelats för att tillgodose behov hos Hallands befolkning.
Compliance officer jobb stockholm

uppåkra museum
självskattning depression ångest
insulin og glukagon
stockholm safety index
rorlig

Helsa är ett av Sveriges största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med 14 vårdcentraler och 500 medarbetare. Helsa är sedan 2020 en del av Kry.

Beställ journalkopia via blankett (PDF, 114 KB) Skicka den ifyllda blanketten till Journalarkivet: Uppsala kommun Journalarkivet Fyrisborgsgatan 1 753 75 UPPSALA. Journal för elever födda 1991 eller tidigare. Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet. Postadress Uppsala kommun Uppsala stadsarkiv 753 75 Uppsala Beställning av journalkopia för elever födda 1993 eller senare .


Transgender athletes
pamela redovisningskonsult

JOs beslut avseende den omfattande begäran om journalkopior Uppsala universitet inleder en vetenskaplig studie av matchande möten 

Adress: Plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala Information om hur du kan få tillgång till din journal. Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där. Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper. Beställ journalkopia via blankett (PDF, 114 KB) Skicka den ifyllda blanketten till Journalarkivet: Uppsala kommun Journalarkivet Fyrisborgsgatan 1 753 75 UPPSALA. Journal för elever födda 1991 eller tidigare. Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet. Postadress Uppsala kommun Uppsala stadsarkiv 753 75 Uppsala Beställning av journalkopia för elever födda 1993 eller senare .