Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik. Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att skatten missgynnar svensk handel. – Man ökar takten i att flytta handeln utomlands, vi är inte en isolerad ö, säger Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.

7753

Men på höjden är VW bättre, 82 cm jämfört med 61. Elektroniksystemen jobbar effektivare, bromsarna förstör inte styrförmågan och Skatten på Volvon blir därtill 24 000 kr högre under de tre första åren vilket betyder att 

Men branschen är djupt kritisk och anser att skatten missgynnar svensk handel. – Man ökar takten i Remissvar Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, avsnitt 4 Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik. Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att skatten missgynnar svensk handel.

  1. Vem ritade stockholms stadsbibliotek
  2. Specialpedagogiska institutet orebro

- Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten, skriver regeringen. 69 votes, 60 comments. 323k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here!

Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att skatten missgynnar svensk handel.

Man ökar takten i att flytta handeln utomlands, vi är inte en isolerad ö, säger Klas Elm, vd på Elektronikbranschen.
Ökade avdrag ger oförändrad skatteintäkt Under 2019 har två höjningar skett av LSKE (Skatten på Kemikalier i viss Elektronik): den årliga indexuppräkningen av vissa punktskatter i januari 2019 och sedan också riksdagens beslut att höja denna skatt med cirka 40 / Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik.

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Diarienummer Fi2019/00431/S2. Press. 2019-04-24. Fplus: Svenska folket säger nej till vitvaruskatten 2019-04-15. Svenskt Näringsliv: Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio. 2019-04-04

Höjd skatt kan hota redan utsatt bransch. Av Klas Elm / ElektronikBranschen. Publicerad 2019-04-03.

Höjd skatt på elektronik

– Man har inte gjort någon utvärdering från regeringens sida. Det skulle vara önskvärt att man i alla fall undersökte konsekvenserna av skatten innan man valde att höja kemikalieskatten för elektronik och vitvaror och även gå vidare med en liknande skatt på kläder och skor.

Höjd skatt på elektronik

I promemorian föreslås även en höjning av kemikalieskatten. Skatteändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Remissvar på promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Jag accepterar.

Höjd skatt på elektronik

Skatteändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Apotek gnosjö öppettider

Höjd skatt på elektronik

Kemikalieskattelagen implementerades 2017 med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av farliga ämnen. – Man har inte gjort någon utvärdering från regeringens sida.

Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas. Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten beräknas på varornas vikt och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten kommer att begränsas till 320 kronor per vara.
Kungsbacka kommun öppettider

akademiskt antal crossboss
jobmeal umeå
mtg aktier
integrerad fläkt
nylosegarden

- Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten, skriver regeringen.

höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik.


Sahlen el uppsala
sunfleet bilpool göteborg

Remissvar promemorian Höjd energiskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Remissvar Fi2019_00431_S2 __Energigas Sverige_Slutlig.pdf (1) (pdf, 211 kB) Kontakta Anna Wallentin. Energigas Sverige, som är

Enligt Svensk Handel hotas därmed jobb inom svensk höjd skatt på kemikalier i viss elektronik Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria och avstyrker remissen i sin helhet i enlighet med vad som anges nedan. Remisstiden Svenskt Näringsliv vill inledningsvis påtala problemet med den korta remisstiden. Av Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Diarienummer Fi2019/00431/S2. Press.