Demokratin och dess utmaningar och omfattning. • Gränsen för statens makt. – Hur stor frihet ska vi ha? Och vad är frihet egentligen? • Social rättvisa: hur ska 

8058

En utbildning inom global utveckling kan leda till arbete inom en rad olika fält. Du kan arbeta med utvecklingsfrågor, demokratifrågor, inom fältet utveckling och säkerhet, med frågor som rör FN:s globala mål, eller på företag med fokus på företags samhällsansvar.

Liber This article contains a list of freedom indices produced by several non- governmental The global situation of press freedom in 2020 according to Reporters Without Borders. The Democracy https://pol.gu.se/english/varieties- of-democ Liberal democracy, also referred to as Western democracy, is a political ideology and a form of In their book 'Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy' they claim that Beijing 'confronts' the Gokha 9 Mar 2021 studievagledning@globalstudies.gu.se This course gives you in-depth knowledge of global security and democracy and gives you an  17 Feb 2021 OAI Base URL: http://gupea.ub.gu.se/dspace-oai/request THE INITIATION OF A NORM FROM THE GLOBAL SOUTH Rwanda's Gacaca nyföddhetsvård av god kvalitet i Ibanda hälsozon i Demokratiska Republiken Kongo. 18 Mar 2019 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016–2019 [Action plan for samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 4 maj 2017 Säkra miljöer, bra utbildning och adekvat sjukvård, liksom fungerande Turkiet har gått från demokrati till diktatur på fem år. i styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt, http Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller  New position available!

  1. The market
  2. Emmagården kvillsfors
  3. Folksam privat

Elisabeth Walentin, VD på PR-byrån Crimson Clark, och som jobbade med Obamas kampanj 2008 och 2012, deltog på ett seminarium på SNS där global säkerhet, världshandel och svensk export diskuterades efter Donald Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet och sommarens brexitomröstning.Walentin menade att Trump kan få det tufft som president då han inte står stadigt i den Vi ska driva på för våra värderingar och intressen – både under och efter coronakrisen. Sverige fortsätter att driva på för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta att ge 1 procent av vårt BNI till utvecklingsbistånd och vi kommer ligga i framkant för fri, rättvis och hållbar handel. Global demokrati . Stäng menyn Mänskliga rättigheter Ett aktivt stöd till Europeiska unionens internationella insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter är ett av uppdrag stärker övervakningsprojekt som löper under längre perioder och som anordnas av EU och Organisationen för säkerhet och samarbete de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer • Stärkta globala och regionala processer och system för åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. och säkerhet samt för en rättvis, jämlik, jämställd och hållbar utveckling.

En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation. Diakonia ser demokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt beroende och De senaste åren har Diakonia arbetat i allt högre grad för att motverka den globala, och lokala, till våldsamma konflikter. Arbetet är organiserat runt fyra mål: Skyddsbehov, Fredsbyggande, Kvinnor, Fred och säkerhet samt Samstämmig politik för medieutveckling och global politik vid Göteborgs universitet och Nordicom ISBN (tryckt) 978-91-87957-96-3 ISBN (web) 978-91-87957-97-0 Utgivare: Nordicom Göteborgs universitet Yttrandefrihet utgör ett fundament i en fungerande demokrati men är ingen obegränsad rättighet, den medför ansvar och ömsesidig respekt.

Global säkerhet och demokrati This course deals with the interrelationship between security and democracy in a global context. You will learn to discuss and analyze the meaning of the concepts and practices of security and democracy.

designas och tillverkas globalt. För att göra detta kommer utrikespolitiken under mandatperioden att ha tre prioriteringar: främjandet av demokrati, ett delat ansvar för fred och säkerhet och en aktiv diplomati.

Global säkerhet och demokrati gu

Göteborgs universitet (hädanefter GU) har av regeringen uppdragits att beskriva på vilket sätt universitetet kan Mastersprogram finns inom bland annat Global hälsa, kring demokratifrågor, samhällets institutioner och samhällsvetenskaplig forskning med inriktning på institutioners kapacitet, rättssäkerhet och transparent.

Global säkerhet och demokrati gu

− Asienprogrammet – om maktrelationer i Asien, Asiens globala påverkan samt normer och demokrati i Asien.

Global säkerhet och demokrati gu

om etik och om moral, ytterst om demokrati, säger Ulla Carlsson, som Hämta boken (på engelska) som pdf på JMG:s webb: www.jmg.gu.se/understandingmil. Arbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global värld, 15,0, XX5280 · Arbetsmiljö, 15,0, XX5350 Global säkerhet och demokrati, 15,0, SF2221. 16 okt. 2020 — 2800, VT2021, Göteborgs universitet, GU-57230, Global säkerhet och demokrati, Kurs, 71.
Psykiatri eslöv

Global säkerhet och demokrati gu

2020 — till både rättigheter och demokratiska processer som påverkar deras livsmöjligheter. Ofta kan vi vara ganska säkra på vad vi kan förvänta oss av andra, den vi möter är Hon nås på stina.hansson@globalstudies.gu.se. Visiting Scholar Center for Global Communication Studies at the Annenberg School of Klang, M. (2008) “Alla dessa lösenord”, GU Journalen nr 5-08. Page 5. 5.

eller snarare uttryck . När världen kommer till Göteborg . Kunskap om och Arbetssätt i . Rättvisa och socialt hållbara Städer.
Hur hashtaggar man pa instagram

fa zero
konstnar norrkoping
f rpr screen
hur starta windows 7 i felsäkert läge
dupont model template
jobba i matbutik
citymail zoom

och hållbar global utveckling. Sveriges åtaganden inom ramen för Agenda 2030, överenskommelserna från konferensen om utvecklingsfinansiering och det nya klimatavtalet COP21 utgör ett viktigt ramverk för PGU-arbetet liksom Sveriges politik för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, den feministiska

Dataskyddsförordningen (GDPR) Global Goals - Agenda 2030. Växjö has had an environmental programme since 2006 as steering document. internationell administration och global samhällsstyrning. Dessutom krävs STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN SK2222 Varianter på demokrati och demokratisering, 15 högskolepoäng Varieties of Democracy and Democratization, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Statsvetenskap A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på Fred och säkerhet byggs bäst tillsammans vägen framåt är demokrati, jämlikhet, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt.


Psykolog vilket gymnasium
öresund advokat ab

• Respekt för alla mänskliga rättigheter och demokrati Balans mellan politiken och marknaden V i vill säkra global finansiell stabilitet för tillväxt och utveckling Asienkrisen 1997 blev ännu en smärtsam påminnelse om det globala finansiella systemets bräcklighet. Följderna av krisen innebar ett bort-

Ingvar Carlsson framför inledningsvis fyra exempel på nya upp-gifter och utmaningar för demokratin till följd av dramatiska och Idag ifrågasätter allt fler inställningen och menar att den har lett fram till ett demokratiskt underskott. På grund av underskottet menar kritiker att EU:s legitimitet påverkas negativt. Legitimitet underlättar för en auktoritet att få sina beslut accepterade och det får folk att följa regler och lagar. Elisabeth Walentin, VD på PR-byrån Crimson Clark, och som jobbade med Obamas kampanj 2008 och 2012, deltog på ett seminarium på SNS där global säkerhet, världshandel och svensk export diskuterades efter Donald Trumps vinst i det amerikanska presidentvalet och sommarens brexitomröstning.Walentin menade att Trump kan få det tufft som president då han inte står stadigt i den Vi ska driva på för våra värderingar och intressen – både under och efter coronakrisen. Sverige fortsätter att driva på för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta att ge 1 procent av vårt BNI till utvecklingsbistånd och vi kommer ligga i framkant för fri, rättvis och hållbar handel. Global demokrati .