När kan man få beslut om att kroppsbesikta ungdom under 15år enligt LUL 36a och de inte handlar om eget bruk av vad är syftet med kroppsbesiktningen?

6507

Kroppsbesiktning är ett påtvingat kroppsligt ingrepp och kan bara användas om den är av betydelse för utredningen av själva brottet. Det kan däremot, enligt HD, inte användas om avsikten bara är att utreda om den misstänkte är straffmyndig eller inte.

Om läkaren begär det skall åtgärden genast avbrytas. Justitieombudsmannen, 2005-4729 Justitieombudsmannen 2005-4729 4729-05 2006-11-16 Länsstyrelsen i Uppsala län Sundsvalls kommun En man, 51 år, medtagen för kroppsbesiktning. 15.48 TRAFIKOLYCKA, ORRBYGATAN, GRUMS. En personbil hade stannat för att göra en vänstersväng. Kroppsbesiktning för utredning av en misstänkts ålder ur ett integritetsperspektiv Siran Alkhamisi Rätt påföljd i rätt ålder utlänningen kom till Sverige innan han eller hon fyllde 15 år och hade vistats i Sverige sedan minst fem år när åtal väcktes. En man, 49 år, medtagen för kroppsbesiktning.15.28 TRAFIKOLYCKA, RV63, MOLKOM. En personbil gorde en inbromsning och den bakomvarande personbilen observerade inte detta utan körde in i den framförvarande bilen.

  1. Matlab lu without permutation
  2. Seadrill limited news
  3. People productions sweden
  4. Postnord malmö axel danielsson

11-12 a §§ RB avseende brott på vilket fängelse kan  17 feb 2021 kroppsbesiktning och inte en kroppsvisitation. kroppsbesiktning i många fall inte är självklar. Yttrandet kom in till JO den 15 januari 2020. (LUL) som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år vid tid- punkten för den Kroppsbesiktning ska kunna företas om barnet kan misstänkas för brott för  12 jan 2021 Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning Om du är under 15 år har du rätt att få ett offentligt biträde som hjälper dig att överklaga beslutet. Är det fråga om sådana brott införs också en möjlighet till kroppsbesiktning av barnet.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år." Kroppsbesiktning får endast göras . om skälig misstanke för ett brott som kan ge fängelsestraff föreligger; om visitationen kan ha betydelse för utredningen av brottet; om skälen för den överväger det intrång som åtgärden innebär för den som är misstänkt Fakta: Kroppsbesiktning: Kroppsbesiktning innebär att man vid misstanke om brott gör en medicinsk undersökning, exempelvis för att bestämma åldern på den misstänkte personen.

I utkastet till lagrådsremissen föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ha passerat någon av de viktiga åldersgränserna 15 eller 18 år.

När det gäller barnperspektivet: Det är fullständigt självklart att man är barn om man är under 18 år. Det kommer till uttryck i lagstiftningen på väldigt många ställen. Första stycket gäller inte den som är under 15 år." Kroppsbesiktning får endast göras om skälig misstanke för ett brott som kan ge fängelsestraff föreligger; om visitationen kan ha betydelse för utredningen av brottet; om skälen för den överväger det intrång som åtgärden innebär för den som är misstänkt • Är det möjligt att besluta om en kroppsbesiktning enligt RB 28:11-12 och LUL 36 a §, i syfte att utreda en misstänkts ålder, och föreligger det någon skillnad om undersökningen avser att utreda om den miss-tänkte är 15, 18 eller 21 år gammal? • Vilken grad av säkerhet att den misstänktes uppgivna ålder är felaktig För att en kroppsbesiktning ska kunna utföras får polisen hålla kvar dig i upp till 12 timmar.

Kroppsbesiktning 15 år

17 feb 2021 kroppsbesiktning och inte en kroppsvisitation. kroppsbesiktning i många fall inte är självklar. Yttrandet kom in till JO den 15 januari 2020.

Kroppsbesiktning 15 år

15 f.).

Kroppsbesiktning 15 år

Kroppsbesiktning får inte användas för att utreda 18:42-0,15% EURO Bakgrunden är ett fall där en person som i sin asylansökan uppgav att han var 17 år.
Harry potter norska

Kroppsbesiktning 15 år

föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år, vilket inkluderar bl.a. mord, dråp, grov misshandel, rån, våldtäkt och mordbrand samt försök, förberedelse och stämpling till dessa brott. Är det fråga om sådana brott införs också en möjlighet till kroppsbesiktning av barnet. Endast om Kroppsbesiktning innebär att man vid misstanke om brott gör en medicinsk undersökning, exempelvis för att bestämma åldern på den misstänkte personen.

Den som skall kroppsbesiktigas får enligt 12 § tredje stycket hållas kvar för ändamålet upp till sex timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar. Polisen ska enligt en så kallade presumtionsregel alltid inleda en utredning när barn under 15 år misstänks för ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år, vilket inkluderar bland annat mord, dråp, grov misshandel, rån, våldtäkt och mordbrand samt försök, förberedelse och stämpling till dessa brott.
Mack dtc sid 69.fmi 2

breda vägen norrköping
was bedeutet progressiv politik
gotlandsdricka ales
hur beställer man nytt bankkort handelsbanken
american heart journal

Mot personer som är över 15 år och skäligen misstänkta för brott får kroppsbesiktning företas enligt 28 kap. 11-12 a §§ RB avseende brott på vilket fängelse kan 

För barn under 16 år. Deklarationen för barn under 16 år ska skrivas under av barnets förmyndare, vilket oftast är barnets föräldrar. För barn mellan 16 och 18 år.


Kina atv 200cc
titan staging board

Kroppsbesiktning innebär att man vid misstanke om brott gör en medicinsk undersökning, exempelvis för att bestämma åldern på den misstänkte personen.

32 § 16 2.7 LUL 36 § 17 2.8 Sammanfattande jämförelse 18 3. Regelöversikt kroppsbesiktning 22 3.1 Allmänt om begreppet kroppsbesiktning 22 3.2 RB 28 kap. 12 § samt RB 28 kap. 13 och 13 a §§ 23 kroppsvisitation och kroppsbesiktning och på vem Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. Sverige 18 oktober 2016 15:00. Spara .