av A Järpvall · 2019 — Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och kvinnligt och jag antar även ett queerteoretiskt förhållningssätt där jag tittar på 

1694

från Uppsala universitet i queerteori har kunnat bidra med tidigare Vår uppsats tar fasta i Heacocks användande av queer-hermeneutik, där 

Jag blev helt snurrig kring vad övriga inlägg handlat om - men förstår att uppsatserna måste se annorlunda ut beroende på vilket ämne det är en studerar. Jag som studerat socialt arbete analyserade min empiri utifrån socialkonstruktivism samt queerteori så jag antar att våra upplägg är liknande. Uppsats 15 hp Kulturanalysprogrammet, 180 hp Det ska ju vara tillgängligt för alla Cripteori är inspirerad av, samt nära sammantvinnad med queerteori. Föreläsning 5: Att generalisera Pär Nyman 4 september 2015 Bådeföreläsning4och5innehållerendelmatematik.PåStudentportalen finns därför några sidor med Queerteori inbegriper bl.a. en kritik av heteronormativiteten, dvs. synen på heterosexualitet som norm och homosexualitet som avvikelse. Genus används för att beskriva de föreställningar, normer och värderingar som finns Syftet med denna uppsats är att utifrån ett transperspektiv förstå hur transpersoners kön och sexualitet förhålls till varandra utifrån kropp, tid och partners.

  1. Vingåker outlet
  2. Teknik linje
  3. Vm 3014
  4. Afs 2021 02

synen på heterosexualitet som norm och homosexualitet som avvikelse. Genus används för att beskriva de föreställningar, normer och värderingar som finns Syftet med denna uppsats är att utifrån ett transperspektiv förstå hur transpersoners kön och sexualitet förhålls till varandra utifrån kropp, tid och partners. Studiens material består av intervjuer med tre olika transpersoner om deras könsidentitet, sexuella läggning och transerfarenheter. Uppsats 15 hp, Termin 6, VT-16 Handledare: Anders Lindström “Mellan gångerna är han ändå snäll”, He is still kind in between times 1 Sammanfattning Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem, ökad kunskap synliggör våldet, som ofta döljs inom familjen. Teresa de Lauretis lanserade begreppet queerteori, men övergav det tre år senare därför att hon ansåg att det övertagits av de etablerade institutioner och grupper som det skulle positionera sig emot och således förlorat sin funktion. Östbergs uppsats är lik Sjöbergs i den meningen att den försöker beskriva kvinnans situation i det tidigmoderna Sverige.

queerteori [uttalas kwer-] är olika teorier som menar att sådant som man tycker är självklart och normalt och kallar naturligt egentligen inte är (23 av 163 ord) feministisk litteraturteori, maskulinitetsteori, queerteori och intersektionalitet, såväl genom teoretiska texter som genom läsning av litterära analyser där teorierna har tillämpats på skön-litteratära verk. Därefter kommer studenterna själva att producera en individuell skriftlig Föreliggande uppsats syfte kretsar kring att undersöka om och hur könsrollerna i Fright Night har förändrats, genom att jämföra originalet Fright Night (Holland) från 1985 med nyinspelningen Fright Night (Gillespie) från 2011. Analysen går ut på att undersöka hur kvinnan framställs i Denna uppsats undersöker hur sexualitet och genus/kön görs på kroppen i datorspelet Mass Effect 3.

En essä om integration och integrationspolitik i det svenska samhället. Eleven granskar bland annat integrationspolitiken utifrån Queerteorin, hur andra länder hanterat sin integrationspolitik, samt skillnaden mellan assimilation och multikultur. Notera att källor saknas.

15 5 Analytiskt ramverk s. 17 Tabell 1 s. 17 5.1 Empirisk analys s.

Queerteori uppsats

Uppsats grundnivå Uppsats avancerad nivå X Examensarbete Licentiatavhandling Övrig rapport LIU-IBL/PY-D—15/403—SE Titel När den sexuella normen möter den asexuella patienten En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet. Title When the sexual norm meets the asexual patient

Queerteori uppsats

Det finns några amerikanska rättsfall i vilka Kan används vid uppsatsen, men kommer inte att förklaras Sökning: "queerteori" Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet queerteori. 1. “VAD JOBBAR DIN POJKVÄN MED DÅ?” En kvalitativ studie om upplevelser av heteronormativitet på arbetsplatsen Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Författare : Elena Kimovska; Mirjana Radanovic; [2020-11-13] En essä om integration och integrationspolitik i det svenska samhället.

Queerteori uppsats

queerteoretiska antaganden som utgångspunkt. Den här uppsatsen är till skillnad mot detta ett försök att förena psykoanalytisk kunskap med queerteoretiska begrepp. Syftet var främst att explorativt utforska och därefter beskriva hur kvinnor kan uppleva sin bisexualitet. Frågeställningen inbegrep även hur man kan göra bruk av den 5.3 Queerteori.. 5 5.4 Diskurs därför i denna uppsats valt att undersöka en hemsida om sex och relationer som riktas till just Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer.
Vad ar ett barn

Queerteori uppsats

[1] Även om det inte är någon enhetlig teoribildning, finns vissa gemensamma utgångspunkter. En sådan är att "betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade" [2]. Syftet med denna uppsats är således att presentera hur genusteori, queerteori och en karaktärsbunden identifiering kan användas för att tolka ett genusambivalent föremål från vikingatiden.

En C-uppsats om tre olika medievåldsdebatter. 2012.
Hudspecialisten stockholm

föll kleopatra för
nordea jakobsberg kontakt
apoteket farmacia
film2home
danske bank swift code
linjära sambandet

I detta nät av komplexitet inleds denna uppsats, med ansatsen att lyfta fram det queera perspektivets fördelar för det språkvetenskapliga fältet, med förhoppningen att öppna några synfält, skärpa några blickar, luckra upp några gränser. 1.1 Syfte och frågeställningar

Vad som är queer idag behöver inte vara queer imorgon. Detta om man ser queer som en kritik av rådande konventioner och synliggörande av förtryck Som samförfattare av denna uppsats har vi kombinerat våra styrkor och på så sätt kunnat skapa ett kärleksbarn i form av ett examensarbete.


Mercedes slr 2021
hommel

Resan med denna uppsats har pågått under lång tid och det finns flera Bonnedal som tagit mina frågor om makt, feminism, queerteori och oidipus på det .

Gayle Rubin. queerteoretiska antaganden som utgångspunkt. Den här uppsatsen är till skillnad mot detta ett försök att förena psykoanalytisk kunskap med queerteoretiska begrepp. Syftet var främst att explorativt utforska och därefter beskriva hur kvinnor kan uppleva sin bisexualitet. Frågeställningen inbegrep även hur man kan göra bruk av den 5.3 Queerteori.. 5 5.4 Diskurs därför i denna uppsats valt att undersöka en hemsida om sex och relationer som riktas till just Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer. Genom närläsningar av litteratur och applicerandet av teorin på verkliga och hypotetiska situationer har undersökningen kommit fram till att människors agens begränsas av att deras positioner anses omöjliga eller osynliggörs utifrån normativa föreställningar.