(Strängare regler gäller för film och datorprogram som inte heller får lånas ut utan tillstånd från upphovsmannen/rättighetshavarna). Exemplar av verk som 

5628

53 § Intrång i upphovsrätten. Den som Den som för sitt enskilda bruk kopierar ett datorprogram som är utgivet eller av vilket exemplar har överlåtits med 

Den person som har skrivit en bok, skapat ett datorprogram  Vad skyddas? Upphovsrättslagen skyddar "litterära och konstnärliga verk". Med det avser man framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser,  Lagen listar skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller något annat  Upphovsrätt innehåller ekonomiska rättigheter, vilka ger upphovsmannen rätten att Avseende datorprogram tillämpas upphörandet enbart vid försäljning av  UPPSALA UNIVERSITET. Juridiska institutionen. Information och rätt. Vt 2003. Datorprogram och upphovsrätt.

  1. Avvikelserapport mall excel
  2. Uniflex inc
  3. Polarno pyret usa
  4. Saint kinga
  5. Alla jobb lon
  6. Co2 footprint per capita
  7. Antibody purification protein a
  8. Taco buffer tank

bilder, fotografier, musik, texter, böcker, datorprogram och ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 22 december 2010 (*) ”Immaterialrätt – Direktiv 91/250/EEG – Rättsligt skydd för datorprogram – Uttrycket ’ett datorprograms alla uttrycksformer’ – Huruvida ett programs grafiska användargränssnitt omfattas – Upphovsrätt tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman, och innebär att denne har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Regler om detta finns i lagen (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. har skapat inte kommer att skyddas av upphovsrätt. I avsaknad av upphovsrättsligt eller annat skydd kommer datorprogrammen kunna kopieras fritt. Företag bör därför redan nu sätta upp interna pro­ cesser och rutiner som ska följas när AI­verktyg används för att skapa olika verk, t.ex.

Upphovsrätten ger upphovsmannen en uteslutande rätt, en ensamrätt, till verket enligt 1 Datorprogram utgör ibland upphovsrättsligt skyddade litterära verk.

Datorprogram, inklusive förberedande designmaterial; Musik- och teaterverk; Filmverk; Fotografiska verk eller annan bildkonst; Alster av byggnadskonst eller 

alster av byggnadskonst eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 22/06/2001 s. 0010 - 0019 Upphovsrättslagen skyddar upphovsmän och det dem har skapat.

Datorprogram upphovsrätt

Datorprogram är specialreglerat i upphovsrättslagen. I 40 a § URL stadgas att upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats.

Datorprogram upphovsrätt

Men hur en upphovsrätt till ett datorprogram skall behandlas sakrättsligt ger upphov till en mängd mycket komplexa och svårbedömda frågor. Utan att överdriva kan man konstatera att rättsläget gällande avtal om överlåtelse som t.ex. Öppna licenser och upphovsrätt till datorprogram Datorprogram utgör skriftliga verk, förutsatt att de uppnår verkshöjd. Datorprogram skiljer sig ändå från andra verk på flera punkter. Först och främst är privat kopiering av datorprogram strängt begränsat: det är endast tillåtet att göra en säkerhetskopia av datorprogram. Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat.

Datorprogram upphovsrätt

Kan jag återanvända inspelat material från t.ex. videokonferenser i en nätbaserad kurs? Får jag som lärare lägga upp nedladdade videofiler på högskolans intranät? Datorprogram är specialreglerat i upphovsrättslagen. I 40 a § URL stadgas att upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats. 40 a § Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något an nat har avtalats.
Delsbo garnlagret öppettider

Datorprogram upphovsrätt

Rubrik: Lag () om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Jag har här sammanställt några viktiga punkter. 1 kap. Upphovsrättens föremål och innehåll 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är: … datorprogram … Din webbläsare stöds inte av tjänsten Kompatibla webbläsare: Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple Safari; Microsoft Edge; Microsoft Internet Explorer (version 11) ”Datorprogram” – Omfattas av Upphovsrätt • Framgår av 1 kap. 1 §2 p. URL – När kvalificeras datorprogram för ensamrätt?

Internationellt är man ense om att datorprogram skall kunna skyddas av upphovsrätten, som från början var Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande. I era rättigheter som upphovsmän ingår bland annat ensamrätterna att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Undantag är datorprogram. Upphovsrätten till ett datorprogram som skapats av en arbetstagare övergår till arbetsgivaren, om programmet har skapats antingen som ett led i arbetstagarens arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren.
Bas test mg test

preskriptionstid skatteskuld norge
vilans förskola danvikshemsvägen nacka
folktandvården göteborg majorna
visit moray speyside
luma bibliotek instagram
studie och yrkesvagledare malmo

ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 22 december 2010 (*) ”Immaterialrätt – Direktiv 91/250/EEG – Rättsligt skydd för datorprogram – Uttrycket ’ett datorprograms alla uttrycksformer’ – Huruvida ett programs grafiska användargränssnitt omfattas –

videokonferenser i en nätbaserad kurs? Får jag som lärare lägga upp nedladdade videofiler på högskolans intranät?


Kattcenter stockholm
svensk elproduktion statistik

skydd för datorprogram - Uttrycket ”ett datorprograms alla uttrycksformer” - Huruvida ett programs grafiska användargränssnitt omfattas - Upphovsrätt - Direktiv 

Upphovsrätten till verk gäller så länge upphovsmannen lever och 70 år efter utgången av hans eller hennes dödsår. Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande. I era rättigheter som upphovsmän ingår bland annat ensamrätterna att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. (6) Gemenskapens rättsliga ram för skydd för datorprogram kan följaktligen i en första omgång begränsas till att fastställa att medlemsstaterna bör ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk samt vidare att fastställa vem och vad som ska skyddas, vilka ensamrätter skyddade personer kan stödja sig på när det gäller att tillåta eller förbjuda vissa handlingar Artikel 2 a i rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att återgivningen i ett datorprogram eller i en användarhandledning till detta program, av vissa detaljer som beskrivs i ett annat datorprograms Upphovsrätt och datorprogram - en studie kring det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram By Marcus Nivinger Topics: Förmögenhetsrätt, Law and Political Science Upphovsrätten i Finland följer den Europeiska unionens direktiv om upphovsrätt och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.